« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni200.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
05.05.2016, 15:33:04 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
05.05.2016, 15:33:04 systém Uděluji příklep dražiteli 1 [Lucie Andrésková (nar. 77.27.77)] za nejvyšší podání 200.000,- Kč
05.05.2016, 15:32:33 systém Vypršel čas pro podání námitek
05.05.2016, 15:30:04 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
05.05.2016, 15:28:04 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
05.05.2016, 14:17:34 1 Učiněno podání: 200.000,- Kč SV
05.05.2016, 14:16:12 1 Učiněno podání: 200.000,- Kč
05.05.2016, 14:16:03 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
1, 1
05.05.2016, 14:16:03 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
žádné pohledávky
05.05.2016, 14:16:03 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
05.05.2016, 14:16:03 systém Dražební jednání bylo zahájeno